Jakých věcí můžeme dosáhnout?

Při zrodu myšlenek na sestrojení 3d skener u prý proběhl celoskupinový úžas nad tím, co všechno lze jimi dosáhnout, co si nikdo ani ve snech nemohl vybájit. Tyto přístroje jsou skutečně velice přínosné pro lidskou společnost. Tato technologie se používá v téměř každé oblasti našeho běžného života. Co by se bez nich počal průmysl, zdravotnictví nebo umění?
 

Digitalizace věcí 

Zařízení, která jsou určena pro digitalizaci 3d objektů se nazývají skenery. Avšak nepleťte si je s těmi, s kterými se setkáváte ve vašem domově nebo v práci. Tyto zařízení vyprodukují v počítači model, který se pak dále v různých programech upravuje, takže jejich pouť není zdaleka ukončena. Popřípadě se model používá jako zdroj dat pro podobně technicky založenou tiskárnu.

Ohodnoťte příspěvek