Když nevíte co by…

Nemusíte to najít jenom v notoricky známém obchodě, který na nás útočí svojí agresivní televizní reklamou již dlouhá léta. Oni nejsou jediní! A už vůbec není možno se nechávat ovlivňovat barnumskou reklamou dnešních šejdířů a vykuků. Proč potřebují takovou reklamu? Je nutno vychvalovat to, co je podle mnohých reklam to „nejlepší a nejdokonalejší“ na světě?

Za co nás mají?

Jsou snad lidé hlupáci a nepřijdou na to sami? Cožpak vy, když si koupíte rohlík, nepoznáte sami, jestli je chutný? Nepoznáte sami nekvalitní vysavač, když se vám po pár týdnech rozbije a nejde opravit? K čemu tedy reklama? Dobré zboží se odjakživa chválilo samo, jak pravila odedávna stará lidová moudrost. Kašlete proto na reklamu v médiích. Pro vaši informovanost přece stačí informace z letáků hypermarketů, kde máte přehledně to, co je nabízeno za ty nejlepší ceny.