Od přírody to začalo

Nejen lidé, nebo jejich dávní živočišní předchůdci se chránili před nepřízní povětrnostních podmínek. Obecně se chrání všichni živočichové, ale i rostliny a dokonce i jednoduché jednobuněčné organismy. Každý dle svých možností využívá příznivých podmínek k načerpání co nejvíce energie a získání co největšího profitu a naopak v případě podmínek nepříznivých využívá všech příležitostí a možností k ochraně. I živočichové se vyhřívají na sluníčku, když potřebují načerpat životodárnou energii a teplo do svých žil. Naopak při velkých vedrech každé zvíře vyhledává úkryt, chládek.

Člověk to zdokonalil

Od dob, kdy předkové člověka využívali stín stromů, keřů, nebo používali velké listy a později i různé z travin a větví splétané zástěny k úkrytu před slunečními paprsky, uběhlo již mnoho let. Člověk své metody zdokonalil. Vznikla stínící technika nejrůznějšího druhu.