Vymáhání pohledávek

Věřili byste, že naši službu Vymáhání pohledávek často využívají i fyzické osoby? Ty nejčastěji chtějí vymoci pravomocné rozsudky soudy, úvěry, půjčky, platební rozkazy a podobně.
Chcete se pustit do vymáhání pohledávek a nevíte, jakou cestu zvolit? Zda tu soudní, či tu mimosoudní? Soudní cesta je často zdlouhavá a je úspěšná u majetného dlužníka. Další její výhodou je, že dlužník hradí veškeré Vaše náklady spojené s vymáháním. V případě nemajetného dlužníka s bydlištěm na městském či obecním úřadě doporučujeme cestu mimosoudní.

Ochrana osob

Naše společnost neochrání jen Vaše peníze (vymáhání pohledávek), ale také Vás. Spolupracujeme s excelentně vycvičenými bodyguardy, kteří ochrání jak Vaši bezpečnost, tak Vaše zdraví. Tuto službu nabízíme na území celé České republiky 24 hodin denně. V nabídce máme také ochranu dětí či ochrany osob při významných sportovních či společenských akcích.